top of page

 

3 DIMENSJONER
Bildende Kunstnere i Bærums medlemsutstilling 2022
17. november – 11. desember

Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB) etablerte i 2014 Bærum Kunsthall. Kunstnerorganisasjonen har en årlig utstilling i kunsthallen hvor de løfter frem sine medlemmer og gir dermed et interessant innblikk i den vitale, lokale kunstscenen.

Hovedvekten av verkene i årets utstilling synes å kretse rundt temaet natur; en myteomspunnet natur, naturen som rekreasjon og inspirasjon, gjennom generasjoner et livsgrunnlag og en natur i krise - naturen sett i sammenheng med mennesket. Eller mennesket som natur?

Verkene som er representert i BKiBs medlemsutstilling i 2022 tar opp i seg et mangfold av teknikker og formale tilnærminger. Materialer som stein, metall, keramikk, tre, tau, papp og plastikk er alle representert i utstillingen.

I år har det vært en åpen innsending for medlemmene av BKiB og tretti kunstnere er representert i medlemsutstillingen 2022: 

Anna Marit Staurset / Anne Berit Nedland / Anne Kari Ødegård / Anne Krafft / Anne Line Sund / Anne Sophie Lorange / Anni Onsager / Anniken Sandvig / Cathrine Gehrken / Christine Istad / Dorthe Søndergaard / Eline Smith og Anne Sophie Lorange / Ellen Stranger / Ellen Synøve Holtskog / Frido Evers / Glen Farley / Grethe Hald / Hans Christian Lichtenberg Nielsen / Hilde Irene Knutsen / Hildur Bjørnsdottir / Kirsten Mørck / Line Schjølberg / Marianne Broch / Marit Søndersrød / Millie Behrens / Pippip Ferner / Stina Gellein / Sunniva Krafft / Sverre Olav Hernæs / Turid Gyllenhammar

Utstillingsarrangør er Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB).

3 DIMENSJONER, oversiktsfoto.

3 DIMENSJONER, oversiktsfoto.

3 DIMENSJONER, oversiktsfoto.

3 DIMENSJONER, oversiktsfoto.

3 DIMENSJONER, oversiktsfoto.

3 DIMENSJONER, oversiktsfoto.

3 DIMENSJONER, foto fra åpningen. Fra venstre: Ellen Marie Fodstad fra Bærum kommune åpnet utstillingen, styreleder Christine Istad, kurator Kari Anne Helleberg Bahri, styremedlem Dorthe Søndergaard.

Ingerid Krane ble utnevnt til BKiB æresmedlem under åpningen.

3 DIMENSJONER, foto fra åpningen. Fra venstre: Frido Evers, Kari Anne Helleberg Bahri, Pernille Gjærder Olsen, Christine Istad og Ellen Marie Fodstad.

bottom of page