top of page

Om BKiB

BKiB (Bildende kunstnere i Bærum) er en organisasjon for profesjonelle kunstnerne med tilknytning til Bærum kommune. Foreningen ble stiftet i 1975 og har for tiden over 90 medlemmer. Medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) eller Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en forutsetning for medlemskap i BKiB.

 

Våre medlemmene dekker alle kunstretninger: maleri, tegning, grafikk, foto, skulptur, glass, tekstil, video, lyd, installasjoner, performance osv. 

 

BKiB samarbeider med Henie Onstad Kunstsenter, Bærum Kunstforening, Bærum Kulturhus, Bærum kommune, Bærumkulturenes Fellesråd, og andre organisasjoner om utstillingsprosjekter i kommunen. 

I 2014 etablerte BKiBs styre Bærum Kunsthall på Fornebu, sammen med Julio da Silva og Bærum kommune. Målet var å skape et visningssted av høy kvalitet til publikum og fremme våre medlemmers muligheter å vise sin kunst. Se organisasjonskartet under som viser forholdet mellom BKiB og Bærum Kunsthall.

BKiB har årlige medlemsutstillinger og er aktiv i diverse arrangementer som kulturmønstringer, åpningen av kulturhuset i Sandvika osv.

Takket være kommunale midler kan BKiB også tilby fortløpende utstillinger i lokale institusjoner til glede for eldre og syke.

Org_edited.jpg
bottom of page