Kopier informasjonen under og send per epost til:
 

Christine Istad

Styreleder

mail@christine-istad.no

For å kunne søke medlemskap i BKiB må søkeren være medlem av NBK. CV og NBK dokumentasjon vedlegges søknaden. Søknaden blir behandlet i første styremøte etter mottatt søknad.

 

 

Personlige opplysninger

Navn:_______________________________________________

Fødselsår:_____________________________________________

Adresse:_______________________________________________

Telefon/mobil:__________________________________________

 

E-post:________________________________________________

Hjemmeside:___________________________________________

 

 

Vedlegg 1: CV i jpg eller pdf.

Vedlegg 2: NBK medlemsdokumentasjon (kopi av medlemskort) og kopi av betalt medlemsavgift for ineværende år

 

 

 

© 2018 by Gracious Dwelling. Proudly created with Wix.com

 

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round