top of page

Institusjonsutstillingene er et program administrert av styret i BKiB og støttet økonomisk av Bærum kommune hvor Bærumkunstnere stiller ut verkene sine hos utvalgte bo-og behandling og dagaktivitetsentre i kommunen. Per i dag er det fire sentre som deltar og seks utstillinger av to måneder hver for totalt 24 utstillinger.

Hvert BKiB styremedlem blir tildelt en institusjonsutstilling for hver halvårsperiode en sitter i styret og så lenge en er i styret minst et år. Det er en anerkjennelse for det ubetalte arbeidet de gjør i styret.

Utstillinger som ikke er holdt av styremedlemmer hvert år er fordelt til øvrige BKiB medlemmer som

1. har betalt medlemskontingent,

2. ikke har deltatt i programmet de siste to år (denne "karantene-perioden gjelder også for tidligere styremedlemmer, men kan lempes for alle om det finnes ledige plasser), og

3. søker gjennom søknadsskjemaet på nettet innen søknadsperioden 

Søknadsfristen og lenke til søknadsskjema sendes ut hver høst på mail til alle BKiB-medlemmer. 

​​

Utstillingene er fordelt til øvrige BKiB medlemmer på en første til mølla prinsippet, basert på tidspunktet søknadsskjemaet er sendt inn. Hvis det er flere søkere enn utstillinger, blir overflødige søkere satt på en venteliste og kan bli kontaktet dersom en kunstner ikke kan holde en utstilling.

 

Det styremedlemmet med ansvar for utstillingene skal sende ut en oversikt av alle kunstnere og utstillinger minst en gang per år til alle deltagende kunstnere, samt til Bærum kommune innen 15. oktober hvert år.

 

Kunstnerne som holder utstillingene er ansvarlige for å ta kontakt med hverandre direkte for å gjøre avtale angående demontering og montering. Kunstnerne er også ansvarlige for å besøke institusjonen på forhånd for å sjekke hvordan utstillings-forholdene er der, for å lage et skriv i A4 format med informasjon om seg selv som henges opp på veggen under utstillingen. Kunstverkene må monteres og presenteres på en profesjonell måte. Priser og/eller visittkort kan også gjøres tilgjengelig om kunstneren ønsker det.

 

Kunstnerne som har anledning kan også gjerne ha en vernissasje/presentasjon for beboere og personalet om det passer for institusjonen. Dette er ikke påkrevd. Da avtaler kunstnerne selv tidspunkt med personalet ved institusjonen.

 

Utstillingene tas ned siste dag i måneden og ny monteres første dag i ny måned (forskyves evt. til nærmeste hverdag, for eks. 2. januar). Om dette ikke skulle passe, må kunstneren ta kontakt med den hun/han har overgangen med, slik at man unngår dager uten utstilling. Utstillingen må monteres innen slutten av første uke av hver periode, hvis ikke mister kunstneren plass i programmet og en annen fra ventelisten byttes inn. Det er styremedlemmet med ansvar for utstillingene som administrerer dette.

 

Straks etter utstillingen er montert må kunstneren send et par mobil-foto av utstillingen til det styremedlem med ansvar for utstillingene samt kontonummer. Etter bekreftelse på dokumentasjon i form av tilsendte bilder er mottatt betales ett honorar

Ved spørsmål ta kontakt med Glen Farley på e-post glenfarley at gmail.com

 

 

bottom of page